صفحه مدیران صفحه

تب‌های اولیه

Row Picture Name and Family Status
1 آل کثیر، قاسم منصور
2 احمدنیا، شیرین
3 احمدی، محمد
4 ارمغان، مریم
5 اسکندری، رضا
6 امیر عسکری
7 انواری، زهره
8 بالایی، پریسا
9 بصیرت، آرش
10 بوغیری، سعیده
11 حافظیان، محسن
12 حامد کُلَجه ای / مدیر «انتشارات دیداری شنیداری» / مدیر شبکه های اجتماعی«تلگرام» و «اینستاگرام»
13 خسروی، بهناز
14 خواجه زاده، نسیم
15 دژم خوی، مریم
16 ذوالفقاری، سیما
17 رجبی، ابوالفضل
18 رجبی، رضا / معاونت حقوقی، مالی و اداری
19 رحمانی، جبار / معاونت پژوهشی و آموزشی
20 رهبری، لادن
21 روحی، زهره
22 سیارپور، فاطمه / معاونت انتشارات و مدیر مرکز اسناد
23 شاکری، احمد
24 شهبازی، رامتین
25 شهرنازدار ، محسن
26 شهرکی، آرمان
27 شیخان، مهسا / معاونت روابط بین المللی
28 صافاریان، روبرت
29 عرفانی، سامال
30 غربی، موسی الرضا
31 غریب عشقی، امیر
32 فخاری، الهام
33 مجتهدی، سید حسین
34 مختاریان، بهار
35 مهدوی، مقدّم
36 مولودی، عبدالعزیز
37 نادری، احمد
38 نصرتی، روح الله
39 نوری، آریا
40 هاشمی، علیرضا
41 پارساپژوه، سپیده
42 پاپلی یزدی، لیلا
43 چوبینه، ناتالی
44 کاشانی، سالار
45 کامران، افسانه
46 گاراژیان، عمران
47 گلزار، لیلا