حقوقی

 • جام اروپا

  جام قهرمانی ملت های اروپا چیزی جز نوعی انحراف اجتماعی نیست

  به قلم جمعی از نویسندگان

  مبالغ صرف شده برای برگزاری جام قهرمانی ملت های اروپا در کشوری که عدم اطمینان شغلی در آن رو به افزایش است و در قالب طرد قانون کار خود را نشان می دهد، امری خارج از نزاکت به شمار می آید.

  19 ژوئیه 2016
 • ۲۴ نکته در باره ی برکزیت /تام اوینگ (Tom Ewing)  برگردان عاطفه اولیایی /

   روز پنج شنبه ۲۳  ژوئن  بریتانیا تصمیم به خروج از اتحادبه ی اروپا گرفت.  پنجاه و یک و نه دهم درصد مردم  رآی به ترک و چهل و هشت و یک دهم درصد رأی به ماندن در اتحایه ی اروپا دارند.   موافقان گسست از اتحادیه ی اروپا، از « بازپس گرفتن کشورشان» در پوست خود نمی گنجند و مخالفان این رآی را نشانه ای عمدتا از بیگانه ستیزی  دانسته اند اما برخی  نژاد پرستان  به ماندن در اتحادیه  و برخی به  گسست از آن  رأی داده ان؛  برخی دیگر  دلایل  برکزیت ( خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا)، را  در عدم کارآیی و شکست اتحادیه ی نيولیبرال اروپا  در پاسخگویی به نیاز عدالت اجتماعی دانسته اند.

  16 ژوئیه 2016
 • تصویر: محله قدیمی کلیمیان تهران در سالهای آغازین پهلوی اول
  بررسی تلاش­های لقمان نهورای، نمایندۀ کلیمیان در مجالس دورۀ رضاشاه

  11 ژوئیه 2016
 •  

  دانشجویان «افرادی هستند که تحت حمایت نسبی قراردارند، حقوق بگیرانی با قراردادهای ثابت که درحال مبارزه با حقوق بگیران مستأصل با قراردادهای موقتی و یا افراد درجست وجوی کار هستند (.......). کسانی هستند که از ورود افراد با مهارت کمتر به بازار کار جلوگیری می کنند (.......). آنها جوانانی با امتیازات ویژه هستند که با رفورم بازار کار که به نفع بیکاران است مخالفت می کنند».این سخنان را لوران بیگورین«Laurent Bigorgne » مدیر مؤسسه ی مونتین« Montaigne»،

  20 ژوئن 2016
 • شیوه های مرئی ساختن مسایل کودکان در برزیل ـ تحلیلی از مشارکت علوم اجتماعی دراین امر .

  تحلیلی از مشارکت علوم اجتماعی دراین امر
  چکیده[1]

    این مقاله مشارکت علوم اجتماعی را در قابل رؤیت ساختن  مسايل کودکان  در برزیل از سال ۱۹۶۰ تا کنون مورد بررسی قرار می دهد.  اولین نظام مرئی کردن،  کودکی را همچو بخشی ساختاری از عدم  تساوی اجتماعی، و «مشکلی اجتماعی» می داند  که انگیزه ی حمایت های  دانشمندان علوم اجتماعی ازسیاست های اجتماعی است. مطالعه ی کار کودکان و مهمتر از همه، مسايل آموزشی، پژوهش های بسیاری را دامن زده است.

  09 ژوئن 2016
 • در خصوص مسئله ی نسبیت در حقوق بشر یا جهان شمولی آن بحثهای بسیاری شده است و ادبیات پردازی ها متعددی در خصوص آن صورت گرفته ولی در باب مناقشات آسیا گراها در حقوق بشر کمی پیچیدگی کاری وجود دارد چرا که در اعلامیه بانکوک 1993 موضع بسیاری از کشورهای آسیایی حتی نپذیرفتن مقوله ی نسبیت بود و این گونه عبارت پردازی کرده بودند که : "ما به اینجا نیامده ایم که از یک مفهوم جانشینی حقوق بشر مبتنی بر نظریه ی غیر قابل توصیف که نسبی بودن فرهنگی همانگونه که از طرف عده ای به دروغ عنوان گردیده طرفداری کنیم...بلکه باید به سوابق تاریخی،فرهنگی و مذهبی و خصوصیات منطقه ای توجه شود".

  07 ژوئن 2016
 • آفریقا پیش از ورود اروپاییان، بین قبیله‌هایی تقسیم شده بود که به بهترین‌شکل ممکن در کنار هم زندگی می کردند. این قبیله ها، اغلب، متشکل از شکارچیانی بودند که هر روز مایحتاج خود را برای همان روز تهیه می کردند. با این حال، در جای دیگری از دنیا، اروپاییان قدرت یافتند و چشم شان به منابع طبیعی دست نخورده‌ای افتاد که می‌شد در آفریقا به چنگ آورد. این عطش قدرت از صرف دست‌یابی به منابع طبیعی فراتر رفت و به جنگ میان ابرقدرت ها بدل شد. رقابتی بر سر ایجاد بزرگ‌ترین امپراطوری شکل می‌گرفت.

  05 ژوئن 2016
 • مقدمه مترجم: در زمانه ترسیم مجدد مرزها،بازگشت ناسیونالیسم،برانگیختگی حق حاکمیت،معنا پیداکردن ملت در قالب دولت،حفظ و بازتولید اسطوره ها برای کلیتی یکپارچه ؛ همه و همه نشان از برجستگی مفهوم دولت-ملت دارد،حتی مفهومی به نام حق تعیین سرنوشت در حقوق بشر بین الملل هم تلاشی است تا انسان در قالب دولت معنا بیابد،گویی انسان بدون این دولت معنا ندارد.با این حال انسان بی دولت شبیه جنبنده ای است بی مأوا و دستخوش و قرین خشونت یا همان هومو ساکری که جورجو آگامبن به طرزی تیز بینانه آن را ردیابی می کند .مفهوم دولت-ملت بالطبع و بالتبع منجر به پیدایش وضعیت ناانسانی خ

  24 می 2016
 • آن طور که از متن منشور ملل متحد و نیز بر اساس گفته ی مخبر ویژه ی کمسیون حقوق بشر در خصوص تعیین سرنوشت بر می آید حق تعیین سرنوشت به همه ی مردمان اشاره دارد.در منشور ملل متحد عبارت مردم یا مردمان به معنای کسانی است که باید دیر یا زود تبدیل به ملت می شدند اما رفته رفته مشخص می گردد که این امر به شکل حق تعیین سرنوشت جمعیت ساکن در سرزمین مشخص در آمد و از شکل حق تعیین سرنوشت مردم خارج شد.

  15 می 2016
 • در دانشگاه‌های درتموند، اسن و برلین نمازخانه‌های مورد استفاده‌ی مسلمان‌ها بسته شده‌اند. آیا این تبعیض است؟ یا دفاعی قانونی؟

  19 آوریل 2016

صفحه‌ها