کمک‌های مادی نقدی

هرگونه کمک نقدی به‌صورت کمک مستقیم  مالی به حساب گروه واریز می‌شود و کوچکترین کمک‌ها نیز برای ما ارزشمند هستند. درحال‌حاضر، انسان‌شناسی و فرهنگ از سیستم پرداخت اینترنتی برخوردار نیست و تنها امکانش برای دریافت کمک‌های داوطلبان از طریق سیستم A.T.M و واریز کارت به کارت و انتقال های بانکی است. علاقمندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به

شماره حساب بانک ملی 0108366716007 و یا

شماره شبا  IR37 0170 0000 0010 8366 7160 07 و نیز

شماره کارت  6037991442341222

به نام خانم زهرا غزنویان

واریز نموده و در صورت امکان و تمایل، نام خود، مبلغ و زمان واریز را به صورت ایمیلی به اطلاع ما برسانید. وصول کمک، با ارسال ایمیلی به شما اعلام خواهد شد.