همکاری‌های علمی

نویسندگان علاقمند به فعالیت در حوزه های گوناگون انسان شناسی و فرهنگ  پس از عضویت و ثبت‌نام در سایت و تایید قابلیت آنان توسط مدیر مربوطه، همکاری با سایت را در حوزه ی تخصصی خودشان اعم از تالیف و ترجمه آغاز نموده و آثارشان را جهت انتشار در سایت می فرستند. مترجمان حرفه‌ای در زبان‌های بین‌المللی و زبان‌های محلی ایران نیز می‌توانند با ترجمه منظم در یک حوزه تخصصی علمی – فرهنگی به تقویت مجموعه کمک کنند.