شیخان، مهسا / معاونت روابط بین المللی

تصویر sheykhan.mahsa

ایمیل

sheykhan.m@gmail.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 3 ماه

مطالب

تعداد مطالب

63

2016

2015

2014

2013

2012

رزومه

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد: دانشگاه الزهرا (1383-1387): آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (TEFL)،

عنوان پایان نامه: مطالعه مردم نگاری شکل گیری خود گفتگویی در نوشتار: دانش جویان پزشکی فعالیت های سوادآموزی انگلیسی را متحول می کنند

 • کارشناسی: دانشگاه آزاد کرج، 1379-1383، مترجمی زبان انگلیسی،

جوایز:

کسب رتبه اول (بهترین مقاله پژوهشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مقاله:

 • خلق فضا برای تهیه و تدوین مطالب درسی در میان زبان آموزان کودکستان: کودکان زبان های خود را خلق می کنند. ژورنال تخصصی آموزش و یادگیری انگلیسی (TLEF): (1)27 1-34.

تجربیات شغلی:

 • انسان شناسی و فرهنگ. (مهر91- تاکنون) مدیر وبگاه انگلیسی، عضو و همکار
 • مرکز مستند سازی تاریخ فرهنگی  موسسه انسان شناسی و فرهنگ (مهر 92 تا کنون)
 • دبیرخانه کنفرانس تاسیسی شبکه زبان دانشمند مسلمان (1388-1390)
 • مشارکت در نمایشگاه حاشیه ای سومین نشست وزارتی سازمان کنفرانس اسلامی با موضوع نقش زنان در اقتصاد کشورهای اسلامی در سالن اجلاس سران (دی 1390) مترجم هم زمان 
 • مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی (CISSC) (1387-1388) پروژه مطالعه تطبیقی کشورها با موضوع آموزش: به دنبال یافتن تجربیات آموزشی کشورهای آسیایی و اروپایی در تدوین برنامه سیاست گذاری های آموزشی نقشه راه.
 • دانشکده پزشکی دانشگاه تهران (تمام وقت) (مهر 1385- 1390) تدریس واحدهای زبان  انگلیسی تخصصی پزشکی، تهیه و تدوین مطالب زبان انگلیسی تخصصی
 • موسسه فرهنگی فرهیختگان جوان (1388-1392) ترجمه- انواع متون مرتبط با مدیریت در حوزه های مختلف مهندسی، پزشکی، آزمون سازی و غیره
 • تدریس زبان تخصصی دانشگاه علوم حدیث برای واحدهای انگلیسی تخصصی مجازی
 • موسسه فرهنگی آموزشی همراهان آفتاب (تمام وقت) (مهر 1384- شهریور 1388)
 • مهد کودک و مرکز پیش دبستانی دوزبانه آزاده (تمام وقت، آذر 1387 تا خرداد 1388)
 • شرکت مخابرات میکروموج (خرداد 1385- فروردین 1386)
 • مجتمع فرهنگی آموزشی معرفت (1383-1386)

ترجمه کتاب:

 • سواد: از نظریه تا فعالیت ها، نوشته برایان استریت (1995): در دست چاپ
 • علوم انسانی: علوم انسانی از خلال تاریخ و فلسفه، نوشته: H²yrup, Jens 2000
 • آزمون انطباقی کامپیوتری در روانشناسی صنعتی و سازمانی، نوشته: ماکراناسکی
 • اجرای راهبردها: آندرو مک لنان (فصل 1-2-3-7-8)

ترجمه بخشی از کتاب: 

 • کتاب، فرهنگ و جامعه، نوشته: کاترین جوردن، کوین تویت، 2006 (فصل های 4-6-9) درحوزه انسان شناسی شناختی (در دست چاپ)

برگزاری کارگاه:

کارگاه ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسی. با همکاری انسان شناسی و فرهنگ. (5 ساعته). آبان 1393.

تحقیقات پژوهشی:

 • مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی (CISSC) (1378-1388) پروژه مطالعه تطبیقی کشورها با موضوع آموزش: به دنبال یافتن تجربیات آموزشی کشورهای آسیایی و اروپایی در تدوین برنامه سیاست گذاری های آموزشی نقشه راه: کار گروهی به عنوان محقق و مترجم.
 • دانشکده پزشکی دانشگاه تهران (1385-1390):  پروژه چند ساله فعالیت های زبان آموزی انگلیسی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران که روش های سوادآموزی انتقادی اجرا شد.
 • دانشگاه الزهرا، گروه ادبیات انگلیسی (بهمن 1388): طراحی و تدوین سیلابس درسی برای واحد نگارش انگلیسی پیشرفته در گروه ادبیات انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی (با همکاری دکتر سوسن قهرمانی قاجار)
 • دانشگاه الزهرا، گروه زبان انگلیسی (بهمن 1388). تحقیق، طراحی و ارائه سیلابس مبتنی بر روش ساودآموزی انتقادی برای دانش جویان سال اول برای واحد درسی خواندن (1)، برای دانش جویان ادبیات انگلیسی (با همکاری دکتر قهرمانی قاجار)
 • مدرسه ابتدایی روزبه (مهر 1388). طراحی و تدوین چارچوب ارزیابی کیفی برای ارزیابی نهایی زبان انگلیسی کلاس سوم، چهارم و پنجم (به همراه دکتر سوسن قهرمانی قاجار)
 • مدرسه ابتدایی روزبه (مهر 1388). تحقیق، طراحی و تدوین سیلابس درسی زمانبندی شده مبتنی بر مدل سوادآموزی انتقادی برای کلاس های سوم، چهارم و پنجم (به همراه دکتر سوسن قهرمانی قاجار)
 • مهد کودک و مرکز پیش دبستانی دوزبانه آزاده (1398-1390). تحقیق و طراحی مطالب و سیلابس درسی آموزش زبان انگلیسی به کودکان (3-4-5 ساله)
 • استراتژی های یادگیری لغات انگلیسی و درک مفاهیم (بهمن 1384 تا تیر 1385). پروژه مشترک- تحقیق کیفی در خصوص یادگیری و درک کودکان از کلمات و مفاهیم انگلیسی
 • زبان فارسی: ملودی های مختلف (بهمن 1384- شهریور 1385). پروژه مشترک- تحقیق کیفی در مورد جامعه شناسی لهجه های مختلف زبان فارسی و دیدگاه مردم در مورد آن

زبان ها  انگلیسی - فرانسه

سخنرانی:

 • نئولیبرالیسم و آموزش پزشکی: سخنرانی در هشتاد و ششمین یکشنبه های انسان شناسی با عنوان «نئولیبرالیسم و پزشکی در ایران» (اردیبهشت 95).
 • زبان و قدرت در میان دانشجویان پزشکی: نوشتار انگلیسی با اهداف ویژه و مقاله پژوهشی. ارائه در چهلمین جلسه یکشنبه های انسان شناسی با عنوان زبان و قدرت. (آذر 93).
 • چرا به انسان شناسی و فرهنگ پیوستم؟ سخنرانی در دهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ. خانه هنرمندان (مهر 93)

ارائه در کنفرانس

 • قهرمانی قاجار، س. و م. شیخان. (1389). نوشتار گفتگویی در تقابل با نوشتار اتوماتیک در میان دانشجویان انگلیسی در یک بافتار زبان انگلیسی تخصصی پزشکی مبتنی بر رویکرد انتقادی. هشتمین کنفرانس بین المللی تلسی (TELLSI). دانشگاه الزهرا. تهران: ایران.
 • قهرمانی قاجار، س. و م. شیخان. (2009/1388). طراحی مطالب درسی زبان تخصصی پزشکی مبتنی بر روایت: شفایابی خانگی در تقابل با تجویزهای زبانی نهادینه. مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی آموزش، پژوهش و نوآوری (ICERI 2009)، مادرید، اسپانیا.
 • قهرمانی قاجار، س. و م. شیخان. (1387). سفری به سوی نایادگیری در یک بافتار. مقاله ارائه شده در کنفرانس های دوره ای در دانشگاه علامه طباطبایی. تهران: ایران.

چکیده مقالات پذیرفته شده برای ارائه کنفرانس:

 • قهرمانی قاجار، س. و م. شیخان. (1390/2011). بن بست نویسنده در تقابل با انتشارات مقالات دانشجویی در رشته پزشکی: شکل گیری و ساخت خود گفتگویی در نوشتار آکادمیک در میان دانشجویان ایرانی پزشکی. کنفرانس بین المللی آموزش، تحقیق و نواوری (ICERI 2011)، مادرید: اسپانیا)
 • قهرمانی قاجار، س. و م. شیخان. (2010/1389). نوشتار گفتگویی در تقابل با نوشتار اتوماتیک در محیط پزشکی. کنفرانس یادگیری مستقل. دانشگاه زیروه: ترکیه.