کنفرانس بین المللی "شمنیسم و آئین های درمانی در اسلام و عرفان"

کنفرانس بین المللی "شامانیسم و آئین های درمانی در اسلام و عرفان" در تاریخ 21 الی 23 نوامبر سال 2008 درمرکز تحقیقات : Centro Incontriumani, Ascona- Switzerland در کشور سویس در منطقه آسکونا برگزار شد. در این کنفرانس بین المللی محقق هایی از مراکز تحقیقات گوناگون مانند : EPHE , U.C.L. C.N.R.S. و دانشگاه هایی چون : لووان در بلژیک ، دانشگاه لندن، دانشگاه تهران – گروه مردم شناسی و نیز چند مرکز تحقیقات دیگر شرکت کرده بودند .
در این کنفرانس بین المللی هر یک از شرکت کنندگان متخصص مطالعات شامانیسم در یکی از کشور های آسیای میانه بودند از جمله قیرقیزستان ، قزاقستان ، مغولستان ، و نیز ترکمن های ایران و زار های جنوب ایران ، ترکیه و همچنین چند نمونه از نقاطی چون : الجزایر و مارابوهای افریقائی ساکن پار از جمله حوزه های تخصصی در این کنفرانس بود.
در این کنفرانس بین المللی از ایران خانم دکتر منیژه مقصودی از دانشگاه تهران ، گروه انسان شناسی شرکت کرده بودند. سخنرانی ایشان با عنوان : " مقایسه شامانیسم و پرخوانی در میان ترکمن های ایران " بود. در این کنفرانس نمایش زنده ای از رقص جنگ میان عرفا و شامان ها Guerr Dance Sacree توسط گروه Alevi Bektasi از استانبول – ترکیه اجرا شد و پس از آن مباحثی پیرامون آن ارائه شد و جلسه با پرسش و پاسخ ادامه یافت.