دستورالعمل نگارش جهت مشارکت در نوشتن کتاب‌ها و ویژه‌نامه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ

همان طور که می دانید انسان شناسی و فرهنگ مجموعه ای است که بر مبنای کار داوطلبانه تشکیل و توسعه یافته است. به همین دلیل در بخش انتشارات هم کلیه فعالیت ها اعم از آماده سازی و ویراستاری فنی کتاب توسط خود نویسنده صورت می گیرد. اما برای یک سان سازی ظاهری و فنی آن جه به عنوان کتاب منتشر می شود، شیوه نامه ای تدوین شده که باید توسط نویسندگان محترم رعایت شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت آن انسان شناسی و فرهنگ از پذیرش کتاب برای بررسی های علمی معذور است و در صورت بازگرداندن نسخه و اعلام فوریت اصلاح، ممکن است بررسی بعدی دو ماه به طول بینجامد. بنابراین توصیه آن است که ضرورتاً همه موارد این شیوه نامه که در دو بخش فنی و محتوایی تهیه و تدوین شده، به دقت رعایت شود.

برای دیدن شیوه نامه به صورت فایل پی دی اف روی فایل پیوست کلیک کنید.