تولید محصولات فرهنگی

انسان‌شناسی و فرهنگ  تولید کالاهای فرهنگی را یک فرصت کلیدی در جهت دموکراتیزه شدن فرهنگ می‌داند و با استفاده از توان علمی اعضای خود دست به تولید و ترویج کالاهای فرهنگی می‌زند. بدیهی‌ست نوع موادی که در تولید این کالاهای فرهنگی استفاده خواهد شد در سایه‌ی همین نگاه فرهنگی و از نوع مواد سالم و بی‌ضرر بوده و هیچ آزاری را متوجه محیط زیست نخواهد نمود که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

  • کاتالوگ معرفی مجموعه
  • زیرنویس فارسی فیلم مستند «جامعه‌شناسی به مثابه ورزش رزمی» در خصوص آراء و عقاید پیر بوردیو
  • تهیه فیلم مستند «باغچه‌ای برای نفس کشیدن» درباره تاریخچه انسان‌شناسی و فرهنگ
  • لیوان با لوگوی انسان‌شناسی و فرهنگ (دو طرح)
  • کارت پستال انسان‌شناسی و فرهنگ
  • لاکتابی در بیش از بیست طرح فرهنگی (دو سری)
  •  دفترچه یادداشت (با چند طرح)
  • کیف پارچه‌ای

این محصولات در آینده و با فعال شدن بخش صوتی و تصویری، متنوع‌تر شده و فیلم و صوت کلیه برنامه‌های مجموعه را نیز دربرمی‌گیرد. این محصولات در آینده و در قالب همکاری با برخی نهادهای رسمی، امکان توزیع بین علاقمندان را نیز خواهند داشت.