معرفی بخش انتشارات

هدف اصلی در این بخش، معرفی و در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به همه کتاب ها و نوشته های  جدید و در موارد خاص قدیمی، نشریات، و سایر رسانه های مکتوب  در هر قالبی و همچنین  وب‌سایت ها و مطالب  کتاب ها و مطبوعات الکترونیک  مربوط به هر یک از حوزه های فعالیت انسان شناسی فرهنگ است. این کار برای آشنایی همه خوانندگان و علاقمندان به فرهنگ ایران و سایر فرهنگ های جهانی و  مباحث مربوط به هر یک از حوزه های جغرافیایی و موضوعی که در انسان شناسی و فرهنگ دارای  گروه  و گروه مستقل هستند انجام می گیرد. در هر یک از معرفی ها که در سایت و یا به صورت های فیزیکی (مثل محصولات فرهنگی و  سایر اشکال انتشار فیزیکی) انجام می گیرد. هدف در اختیار قرار دادن و به مشارکت گذاشتن حداکثر ممکن مطالب مربوط به منبع یا منابع مزبور، بنا بر اجازه و اختیاراتی است که  مالکیت معنوی آن در اختیار انسان شناسی و  فرهنگ، می گذارد. شناخته شدن منابع و همه رسانه هایی که در زمینه های فرهنگی کار می کنند و در ارتباط قرار گرفتن کنشگران آنها  با یکدیگر و با انسان شناسی و فرهنگ  و بالا بردن سواد رسانه ای و علمی همه  مخاطبان اهداف دیگر این بخش هستند که عمده فعالیت خود را در وب‌سایت اصلی انسان شناسی و فرهنگ انجام می دهد، اما  بنا بر تصمیم مدیریت مرکزی و یا  مدیریت انتشارات و یا مدیریت گروه، و تایید گروه مرکزی، می تواند فعالیت های خود را تعمیم بدهد. در حال حاضر صفحات «کتاب»، «نقد و معرفی نشریات»، «پیوندها» ، «مقالات قدیمی»  و «منابع و ماخذ»  در حوزه فعالیت های این گروه قرار می گیرد.  با وجود این گروه در حد امکان و به صورت انعطاف پذیر فعالیت های خود را وارد عرصه های تعریف شده برای گروه هنر ( هنرهای تجسمی) ، گروه سینما(سینمای داستانی) ، گروه مستند (سینمای مستند)، گروه ارتباطات( تلویزیون، و سایر اشکال ویدیویی) نمی کند و عمدتا در عرصه کتاب  نشریات مکتوب  محدود است.

گروه تلاش می کند برنامه هایی را به جز وب‌سایت  در حوزه کتاب و نشریه تعریف کند از جمله : 

 • ایجاد رابطه با نویسندگان و مترجمان و انجام مصاحبه با آن ها برای انتشار در وب‌سایت
 • تشکیل جلسات رونمایی و معرفی و نقد کتاب و نشریه
 • ایجاد رابطه با نهادهایی چون نشریات و ناشران و  تعریف برنامه های مشترک با آنها برای مثال  همکاری در تجدید انتشار  مطالبشان در سایت و یا  تدوین پرونده های مشترک مطبوعاتی در یک حوزه  و ...
 • مهم‌ترین اهداف این بخش شامل موارد زیر است:
 • کمک به اهداف انسان شناسی و فرهنگ در زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی و ترویجی از طریق انتشار آثار همکاران و نویسندگان وب‌سایت انسان شناسی و فرهنگ و سایر علاقمندان( به جز مواردی که مستقیما زیر نطر وب‌سایت قرار داشته باشند، به تشخیص هیئت مدیره)
 • تهیه فرم های مربوط به  یشنهاد چاپ و انتشار  کتاب، نشریه و سایر موارد به زبان فارسی یا سایر زبان ها و در اختیار قرار دادن آن به  علاقمندان.
 • ایجاد سازمان و سازوکارهای لازم برای  یافتن مولفان و مترجمان مناسب در زمینه های کار انسان شناسی و فرهنگ، ایجاد ارتباط  با آنها و حفظ رابطه از طریق  سازمان دادن به برنامه های فرهنگی نظیر نقد کتاب، رونمایی، جوایز فرهنگی و غیره.
 • ارزیابی و انتخاب کتاب ها و نشریات قابل انتشار در چارچوب انسان شناسی و فرهنگ بر اساس تشکیل جلسات کمیته انتشارات و تنظیم قراردادهای مربوط به این کار.
 • پیگیری تمام امور مربوط به انتشار کتاب، مجلات، محصولات فرهنگی و سایر موارد که در چارچوب کار کمیته انتشارات قرار بگیرد، از ابتدا تا  خروج نهایی و توزیع.
 • تشکیل گروه ها و تجهیز آنها برای انجام تمام امور مربوط به  کار انتشارات انسان شناسی و فرهنگ (طراحی، تبیین کتاب ها، انتخاب آنها، خرید ، گروه بندی، گرافیک...).
 • آماده سازی و  به کار اندازی وب‌سایت ویژه «انتشارات انسان شناسی و فرهنگ»
 • تماس با ناشران  و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی برای  سازمان دادن به برنامه های مشترک.
 • تماس با نویسندگان و ناشران خارجی و یا نمایندگان آنها برای  تنظیم قرار داد و انتشار آثار در حد امکان در چارچوب های قوانین  کپی رایت. 
 • تنظیم گزارش کارکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و ارائه آن به  هیئت مدیره و مجمع عمومی انسان شناسی و فرهنگ .
 • انجام تمامی امور تبلیغاتی برای شناساندن این انتشارات و جذب مخاطبان و نویسندگان و مترجمان معتبر به آن.
 • تنظیم و ارائه شیوه نامه های ارزیابی درونی و بیرونی برای ارزیابی عملکرد انتشاراتی  انسان شناسی و فرهنگ
 • نظارت بر گروه و گروه «کتاب» در  وب‌سایت عمومی انسان شناسی و فرهنگ
 • انجام هر گونه برنامه و اقدام دیگر در جهت اهداف یا شده.
 • انتشار کتاب، نشریات و سایر مواردی که در کمیته انتشارات انسان شناسی و فرهنگ به تصویب برسند. 

ذیل بخش انتشارات، سه حوزه «کتاب»، «ویژه‌نامه» و «محصولات فرهنگی» فعالیت دارند.