چوبینه

چوبینه، ناتالی

تصویر choobineh.natali

ایمیل

nathaliemchoubineh@yahoo.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 3 ماه

مطالب

تعداد مطالب

25

2016

2015

2014

رزومه

تحصیلات

1367-1370 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه تهران، ایران

1371-1374 کارشناسی موسیقی - دانشگاه تهران، ایران

2012-2014 کارشناسی ارشد باستان شناسی و تاریخ کهن، گرایش تمدن های کلاسیک مدیترانه - دانشگاه لستر، انگلستان

2014 دانشجوی دکترای رشته مطالعات کلاسیک - دانشگاه ردینگ، انگلستان

 

پیشینه شغلی

1370-1388 مدرس موسیقی کودک، پیانو، تئوری و تاریخ موسیقی

1376 انتشار نخستین کتاب به عنوان مترجم - ترجمه ده ها کتاب و صدها مقاله که فهرست بخشی از آنها در پایگاه اینترنتی کتابخانه ملی ایران با پیوند زیر قابل دسترسی است:

/http://opac.nlai.ir/opac-prod/search

1378 آغاز همکاری با موسسه فرهنگی هنری ماهور

2011 آغاز فعالیت به عنوان مترجم شفاهی در انگلستان

2013 همکاری با پروژه فهرست نگاری و ثبت کتاب های فارسی در فهرست اینترنتی کتابخانه بریتانیا

2014 آغاز همکاری با انجمن انسان شناسی ایران در وبگاه «انسان شناسی و فرهنگ»