اثرات جنسیتی تغییر اقتصادی

ترجمه آرمان شهرکی

به موازات نخستین خیزش های انسان شناسی فمینستی دراوایل دهه 1970 بنحو بارزی مشخص شد که توسعه اقنصادی اثرات متفاوتی برمردان وزنان دارد. علاقه فزاینده به رابطه میان جنسیت وتوسعه با انتشارکتاب بدیع استربوسراپ  با نام نقش زنان درتوسعه اقتصادی  شتاب فراوانی گرفت (1970). دراین اثر بوسراپ خاطرنشان می سازد که تفکیک جنسی نیروی کار در دنیا تفاوتهای زیادی دارد و اینکه برخلاف انگاره های غربی، زنان اغلب نقشی مرکزی در تولید اقتصادی ایفاء می نمایند. درهیچ کجا این موضوع به اندازه افریقا مصداق ندارد؛ جاییکه بوسراپ مخالفت خودبا" اقتصاد خیشی"  رامطرح می کند؛

برای خواندن این نوشته در زیر کلیک کنید:

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 4984.doc43.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شهرکی، آرمان

مطالب نویسنده