فراسوی بن بست پسا – ساختارگرا در انسانشناسی توسعه(2)

جان تی. فریدمن ترجمه آرمان شهرکی

بخش دوم
پروژه سد Epupa در نامیبیا: یک معیار  مردم نگارانه

در شرح این مورد توسعه ای با تبیین ماهیت، وضعیتها و جزئیات طرح پیشنهادی در مورد سد Kunene River  در Kaokoland ( منطقه Kunene در نامیبیا) یا حتی تفصیل فرایندهای توسعه ای همراه با آن که از سال 1992 به شدت شروع شد؛ آغاز نمیکنم بلکه نقطه عزیمت بحث من به سه چهارم قرن قبل و به 1917 بازمیگردد؛ سالی که با آشکار شدن یک فرایند تاریخی پدیدار  شد؛ فرایندی که در خلال دهه های بعدی به نحو ظریفی اقلیم سیاسی اجتماعی Kaokoland را شکل داد.  

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید :

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شهرکی، آرمان

مطالب نویسنده