کلیشه بس است!

اوکتاویو پاز ترجمه آرمان شهرکی

چهره ای زیبا
همچون گل مینایی که گلبرگهایش را بسوی خورشید می گشاید
تو نیز چنین کن
آن هنگام که ورق میزنم صفحه را
چهره ات را سوی من بگشا.

 

با لبخندی مسحور کننده

هر مردی افسون تو خواهد شد

آه، زیبایی یک روزنامه.

 

چند شعر در وصف تو سروده شده؟

چند دانته برای تو نگاشته اند؛

 بئاتریس؟

برای فریفتار وسواس گون تو

برای فانتزی غول آسایت.

 

اما امروز کلیشه ای دیگر نخواهم ساخت

و این شعر را برای تو می سرایم.

نه، دیگر به کلیشه نیازی نیست.

 

این شعر به زنانی تقدیم می شود

که زیباییشان در طلسمشان نهفته است

در زکاوتشان

در شخصیتشان

و نه در نگاههای فریبنده شان.

 

این شعر برای شما زنانی ست که

همچون شهرزادِ از خواب برخاسته

هر روز تا داستانی تازه بگوید

داستانی که دیگر شدن را آواز سر می دهد؛

که نبردهایی را نوید می دهد:

نبردهایی برای عشق به پیکری واحد

نبردهایی برای شیفتگی های برخاسته از روزی تازه

نبردی برای حقوقی از دست رفته

یا نبردهایی برای بقا، یک شب بیشتر حتا.

 

آری، برای شما زنان در جهان درد

برای تو، ستاره ای تابان در این سپهرِ جاودان هر روزه

برای تو، جنگجوی هزارو یک جنگ

برای تو، دوست صمیمی من

 

اکنون، دیگر به روزنامه فکر نمی کنم

به شب می اندیشم و به ستارگان درخشنده اش،

و دیگر به کلیشه نیازی نیست.

 

 

 

No more cliche

 

Beautiful face
that like a daisy opens its petals to the sun
So do you
Open your face to me as I turn the page.

Enchanting smile
Any man would be under your spell,
Oh, beauty of a magazine.

How many poems have been written to you?
How many Dantes have written to you, Beatrice?
To your obsessive illusion
To you manufacture fantasy.

But today I won't make one more Cliché
And write this poem to you.
No, no more clichés.

This poem is dedicated to those women
Whose beauty is in their charm,
In their intelligence,
In their character,
Not on their fabricated looks.

This poem is to you women,
That like a Shahrazade wake up
Everyday with a new story to tell,
A story that sings for change
That hopes for battles:
Battles for the love of the united flesh
Battles for passions aroused by a new day
Battle for the neglected rights
Or just battles to survive one more night.

Yes, to you women in a world of pain
To you, bright star in this ever-spending universe
To you, fighter of a thousand-and-one fights
To you, friend of my heart.

From now on, my head won't look down to a magazine
Rather, it will contemplate the night
And its bright stars,
And so, no more clichés.

 

2014: یکصدمین سالگرد تولد اوکتاویو
http://anthropology.ir/Octavio_Paz

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شهرکی، آرمان

مطالب نویسنده