شعرهای فلسفی فریتیوف شوان (بخش نخست)

ترجمه ی ابوالفضل رجبی

یکی میلاد و پس آنگاه مرگ / دیگری مفارقت به قوت تقدیر / میان این دو، جدال دیرپای زندگی /و کلام خدا: مرا بیندیش و به راه بالا بر شو/ در مسیر مقدس از تو تا من

1

یکی میلاد و پس آنگاه مرگ

دیگری مفارقت به قوت تقدیر

میان این دو، جدال دیرپای زندگی

و کلام خدا: مرا بیندیش و به راه بالا بر شو

در مسیر مقدس از تو تا من

 

یکی به قطب‌های زندگی بنگر که کالبدی هستند

برای مسیری که راه می‌برد از وهم تا حقیقت

مسیری از رویای زندگی تا خود، تا «ما»

 

2

می‌اندیشید که جماعات انسانی درکارند

روابط تاریخی؛ اما چگونه؟

راستی را! هرچه هست جان‌های فردی است

حجاب رویاها ـ شادی‌های فردی، دردهای فردی

 

در یکی دنیا زاده می‌شوید

جدیش می‌گیرید؛ سترگ می‌نماید تاریخ

با اینهمه از یاد می‌برید که هرکس باید تنها بمیرد

خدا که بیاید، خاکستر می‌شود وهم

 

 

منبع:Songs Without Names, Volumes I-VI: Poems by Frithjof Schuon (The Library of Perennial Philosophy) 2007
ابوالفضل رجبی: philonousi@yahoo.com

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

رجبی، ابوالفضل

مطالب نویسنده